Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden


Mar 29, 2020

Märkliga tider ger märkliga avsnitt - vi pratar elektrolytrubbningar i Ortopodden, och intermedicinaren Peter Hammarlund alias EKG-kurvan reder ut natrium och kalium.