Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Oct 11, 2020

Kristina Fagher, fysioterapeut med en master i idrottsmedicin, berättar om idrottsskadeforskning, idrottsskadeprevention och skador inom parasporten.