Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Jun 4, 2019

Hej!

I det här avsnittet träffar jag Martin Clementson, specialist i handkirurgi, som har disputerat på scaphoideumfrakturer. Vi diskuterar traumamekanism, behandling, läkningstider och mycket mer.