Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Apr 23, 2021

Jag och ryggkirurgen Anders Kjellin djupdyker i ländryggens degenerativa sjukdomar. Vad är egentligen ett ryggskott, hur känner man igen ett diskbråck och vilka patienter kan vara hjälpta av fusionskirurgi? Vi pratar också om cauda, spinal stenos och spondylolys.


Apr 6, 2021

I det här avsnittet pratar jag med två radiologer: Jörgen Strömberg och Per Hintze. Vi diskuterar ortopedronden, varför radiologerna är så avslagna i remissvaren, tolkningstips och så kläcker vi en riktigt bra idé : en kurs för ortopeder i röntgentolkning!