Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Sep 2, 2018

Från Ortopediveckan i Karlstad: Karin Bernhoff och Kristian Tullhög Stjerna pratar om att vara chef och ST-läkare