Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Feb 9, 2019

Anders Wykman berättar om sin karriär, om höftproteser och Karl XII:s femurfraktur, och vi får svar på frågan om man kan bli allergisk mot sin höftprotes. I slutet får ni också höra vad Anders Wykman tycker att rotatorcuffen egentligen borde heta...