Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Mar 8, 2019

Det började med en korsbandsruptur, fortsatte via ortopedi, olympiska spel och en docentur, till posten som sjukhuschef i Helsingborg.

Harald berättar om jobbet som sjukhuschef, sin väg dit och spår också in i framtiden - kommer det vara robotar som opererar knäproteserna om tio år?