Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Apr 29, 2020

Lina Broman är snart färdig specialist i anestesi- och intensivvård vid Huddinge sjukhus. Vid sidan av det är hon också ordförande i SYA, Sveriges Yngre Anestesiologer. I den här intervjun ger hon en inblick i arbetet med Covid-19-patienter på IVA. 


Apr 16, 2020

Marcus Landgren jobbar egentligen som ortoped på Hvidovre Hospital i Danmark, men tar nu hand om Covid-patienter på sjukhuset. Han berättar om omställningen, utmaningar i den nya verkligheten och om att behandla Covid. 


Apr 7, 2020

Jag intervjuar akutläkaren Johan Parnfelt om grunderna i den internmedicinska sporten blodgastolkning!