Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Mar 22, 2021

Hur har ortopedin påverkats av covid-19? Och hur ska den repa sig efter pandemin? SOFs vetenskapliga sekreterare Maziar Mohaddes ger oss en uppdatering! Avsnittet är ett samarbete med Svensk Ortopedisk Förening.


Mar 2, 2021

Jag har intervjuat SI-ledsgurun Bengt Sturesson. Han berättar om sin forskning och vägen fram till dagens operationsmetoder, om hur man undersöker SI-leden och om vilka som drabbas.