Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Jun 25, 2018

Gipstekniker Marcus Pamnér berättar om gips och ortoser, vi diskuterar vad cast index är, hur man lägger den perfekta radiusskenan, hur gips kommer se ut i framtiden och mycket mer!


Jun 12, 2018

I Ortopoddens tredje avsnitt träffar jag Hedvig Örneholm, specialistläkare i ortopedi, som berättar om diabetesfoten. Vi pratar om vad diabetesfoten är, vad ortopeden har för roll i behandlingen och tillstånd som man absolut inte får missa i en diabetesfot.


Jun 2, 2018

I det här avsnittet träffar jag Jan Larsson, överläkare på anestesikliniken och ansvarig för tryckkammaren i Helsingborg. Han berättar om HBO-behandling och när det kan hjälpa våra patienter.

Bilder och länkar som hör till avsnittet hittar du på www.ortopodden.se !