Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Jan 20, 2020

I det här avsnittet träffar jag Rikard Wedin, överläkare på KS, forskare och mannen bakom PathFx. 

Rikard berättar om skelettmetastaser och hur vi ska tänka när vi behandlar patienter med skelettmetastaser. PathFx är ett webbaserat verktyg för att räkna ut förväntad...