Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Apr 5, 2019

Amanda Lahti, AT-läkare och forskare berättar om Bunkefloprojektet, hur skolidrott kan påverka hur aktiva vi är även i vuxen ålder, och hur vi ska bygga ett samhälle som främjar rörelse.