Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Jun 11, 2020

Jag intervjuar Jonas Nordin, som skriver sin avhandling om AC-ledsluxationer. Vi avhandlar allt du behöver veta om denna lilla men krångliga led!