Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Aug 21, 2018

Hej!

Jag har intervjuat Jakob Örtegren, specialistläkare vid barnortopeden i Lund, i Ortopoddens senaste avsnitt. Han har disputerat på fyseolys och berättar om tillståndet och sin forskning i avsnittet. 

Avhandlingen hittar du här:

Slipped Capital Femoral Epiphysis. Growth, Remodeling and Cartilage Quality after...


Aug 2, 2018

I avsnitt nr 6 träffar jag Ola Olsson och pratar om mjuka knäskador. Ola är knäortoped i Helsingborg och forskar på området. Vi diskuterar korsbandsskador, kollateralligamentskador och patellarluxationer.