Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Nov 11, 2018

I Ortopoddens tionde avsnitt diskuterar jag och professor Lars Dahlin perifera nervtumörer. Det är som Lars säger rara fåglar men det är bra att komma ihåg att de finns! Vi pratar om Schwannom, neurofibrom, bowlingtummar och mycket mer.

Noggrann anamnes och undersökning och en bra bilddiagnostik är viktiga...