Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Jun 24, 2022

Anne Garland, utbildningsansvarig i SOF, berättar om ST-skolan som snart lanseras och My von Friesendorff berättar om Ortopediveckan 2022 och alla höjdpunkter som veckan bjuder på.