Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Mar 29, 2020

Märkliga tider ger märkliga avsnitt - vi pratar elektrolytrubbningar i Ortopodden, och intermedicinaren Peter Hammarlund alias EKG-kurvan reder ut natrium och kalium. 


Mar 22, 2020

Jag intervjuar Johan Sundler, specialist i infektionssjukdomar, om Corona-smittan och försöker reda ut hur vi ortopeder kan förbereda oss. Vi diskuterar bl.a. hur vårdpersonal ska skydda sig, hur naturalförloppet ser ut, varför vissa blir så allvarligt sjuka, hur är prognosen för ett vaccin och vilka prover ska...