Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

May 26, 2022

Barnkirurgen Kristine Hagelsteen berättar om sin forskning inom kirurgisk träning, rekrytering och olämpliga kirurger.