Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Feb 10, 2021

Varför får man ont i ryggen av att åka till rymden? Vad kan ortopedin lära sig av NASA? Och hur går man från att vara ortoped till att bli astronaut? Jag intervjuar den första ortopeden som var i rymden, Robert Satcher, och han berättar om sin annorlunda karriär! Intervjun är på engelska.