Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden

Jan 17, 2021

Ortopedingenjör Emma Nobin berättar om sportproteser, liners, mikroprocessorstyrda knän och mycket annat som man vill veta om nedre extremitetsproteser.