Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden


Dec 17, 2019

I dagens lucka får vi en julhälsning från Svensk Ortopedisk Förenings ordförande Birgitta Ekstrand. Birgitta presenterar SOF och berättar sin bästa anekdot från otaliga juljourer.