Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden


Dec 24, 2019

Hej!

I årets sista avsnitt träffar jag dubbelspecialisten och handledsdrottningen Cecilia Mellstrand Navarro. Cecilia arbetar nu som handkirurg sedan 4 år tillbaka och forskar cirka 20%, har multipla doktorander och var nyligen aktuell som författare till SBU-rapporten om handledsfrakturer. Hon sitter nu med i den SKL-grupp som utformar ett nationellt vårdprogram om handledsfrakturer.

"Inuti mig så är jag ju ortoped - med ett par handkirurgiska fjädrar!"

Det blev ett avsnitt om hur man får ihop livet med jobb, forskning och familj, om kirurgisk utbildning, handledning, kvinnlig ortopedi och mycket mer.

"Man kan inte vara perfektionist på alla plan - man måste tillåta att det är lite stökigt hemma ibland"