Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden


Dec 23, 2021

Sveriges experter på medicinska iglar, Gösta och Fredrik Tykesson, berättar om när iglar kan användas i sjukvården, hur man blir igeluppfödare och hur de här djuren fungerar egentligen.