Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden


Jun 2, 2018

I det här avsnittet träffar jag Jan Larsson, överläkare på anestesikliniken och ansvarig för tryckkammaren i Helsingborg. Han berättar om HBO-behandling och när det kan hjälpa våra patienter.

Bilder och länkar som hör till avsnittet hittar du på www.ortopodden.se !