Preview Mode Links will not work in preview mode

Ortopodden


Nov 19, 2021

Handkirurgen Elisabeth Brogren ger oss en hands-on resumé över handskador som är lätta att missa - och som kan ge svåra komplikationer om man inte känner igen dem.